Merkez Bankası, kredi kartlarına uygulanabilecek azami faiz oranlarını belirleyen Tebliğde değişikliğe gitti
Buna göre Türk Lirası (TL) cinsinden kredi kartlarına uygulanabilecek azami faiz oranı 01.01.2020 tarihinden itibaren aylık yüzde 1,40 olarak belirlendi.

Yabancı para yani döviz cinsinden kredi kartlarında ise bu oran aylık 1,12 olarak uygulanacaktır.

TL cinsinden kartlarda gecikme faiz oranı yüzde 1,70 olarak belirlenmişken, döviz cinsinden kredi kartlarında bu oran 1,42 olarak belirlenmiştir.

Yani TL cinsinden kredi kartlarında akdi faiz aylık azami yüzde 1,40; gecikme durumunda azami yüzde 1,70 olarak uygulanacaktır.

Akdi faiz ve gecikme faizi ne anlama gelmektedir? Kredi kartı faizi nasıl hesaplanmaktadır?

Bilindiği üzere kredi kartları dönemler itibari ile hesap kesmektedir. Yani, borç tutarı ve asgari ödeme miktarları belirli tarih aralıkları baz alınarak hesaplanmaktadır. Akdi ve gecikme faiz oranları, bu tarih aralığında belirlenen tutarların, son ödeme tarihi itibari ile ne kadarının ödendiği neticesinde önem kazanmaktadır.

Kredi kartı borçlusu, son ödeme tarihi itibari ile en az asgari ödeme tutarını ödemekle birlikte borcunun tamamını kapatmaması durumunda, borcun kalan miktarı için aylık olarak akdi faiz oranı uygulanacaktır. Bu oran da, yukarıda belirtildiği üzere 01.01.2020 tarihinden itibaren yüzde 1,40 olacaktır.

Kredi kartı borçlusu, son ödeme tarihi itibari ile hiç ödeme yapmaz ya da asgari tutarın altında ödeme yaparsa, ödenmeyen tutarın asgari tutara kadar olan kısmı için gecikme faizi yani yüzde 1,70 faiz oranı uygulanacak, kalan hesap bakiyesi için akdi faiz uygulanacaktır.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.