31.12.2019 tarihli ve 30995 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikle, Otopark Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı.

Bilindiği üzere, Otopark Yönetmeliği, yürürlük maddesi hükmü doğrultusunda 15.09.2018 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Geçici 4 üncü maddesi ile yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvurularının; ilgililerce talep edilmesi halinde 31.12.2019 tarihine kadar yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılacağı belirtilmişti.

Başlığa konu Yönetmelik değişikliği ile talep halinde eski hükümlerin uygulanacağı süre 31.03.2020 tarihine kadar uzatıldı.