Yönetmeliğin 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında yapılan değişiklikle, maliğin yapı kullanma izni (iskan) müracatı durumunda, ilgili idareler ayrıca bir başvuru aramaksızın yani re’sen yapının ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık kurallarına uygun yapılıp yapılmadığını tespit edecek.

İncelemenin re’sen yapılacağına ilişkin ifade Yönetmeliğin eski halinde bulunmuyordu.

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.