Bilindiği üzere, son yapılan mahalli idareler seçimlerinden sonra bazı belediyelerde yönetim bir partiden başka partiye geçmiş ya da yönetim aynı partide kalmakla birlikte başkan değişikliği yaşanmıştı. Bu süreç sonunda yönetimi el değiştiren belediyelerde yoğun şekilde sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin sözleşmesinin yenilenmediği görüldü.

İşi sonlandırılan personelin yargıda hak arayışla birlikte idare mahkemelerinde bu konuda birçok dava açılmış oldu. Emsal kararlar dikkate alındığında idari yargının, objektif nedenlere dayandırılmadan personele ihtiyaç kalınmadığı gibi nedenlerle sözleşme uzatılmamasına yönelik işlemlerde, iptal kararı verdiği ve personelin işine iade edildiği bilinmektedir.

Sözleşme uzatmama işlemleri yargıya intikal eden belediyelerin dikkat etmesi gereken çok önemli bir husus bulunmaktadır. Belediyelerde sözleşmeli personel kadro karşılığı çalıştırıldığından ve sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin kadrolara ayrıca atama yapılamayacağından; yargıya intikal etmiş bu işlemlere ilişkin kadrolara atama yapılması ya da yeni sözleşmeli personel istihdamına gidilmesi, yargıdan iptal kararı çıkması durumunda dahi eski sözleşmeli personelin işe iade edilememesine neden olabilecektir.

Bu durum, işlemleri yürüten yönetimin ve yetkili personelin tazminat ödemesine neden olabilecek, tazminatın bütçeden karşılanması durumunda ise kusuru olanlara rücu edilmemesi nedeni ile bu durum Sayıştay denetimlerine konu olabilecektir.

Bu sürece ilişkin tüm yetki mevcut yönetimlerde olmakla birlikte, yargıya intikal etmiş bu istihdamlara ilişkin mağduriyetlerin büyümemesi adına yargılamaların sonucunun beklenmesi kamu yararı açısından uygun olacaktır.