24 Eylül 2020 tarih ve 31254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Esaslarla, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da değişiklik yapıldı.

Yapılan düzenleme ile Esasların 8’inci maddesinin 1’inci fıkrasında yer alan “Avukat, dava vekili, günün veya haftanın belirli saatlerinde çalıştırılacak hekim ve uzman hekim…” ifadesi “Dava vekili, haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatlerinde çalıştırılacak avukat, hekim ve uzman hekim…” olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, avukatların haftanın belirli gün ya da saatlerinde kamu idarelerinde sözleşmeli olarak istihdam edilebileceği anlaşılmaktadır.

Esasların Ek 2’nci maddesinde yer alan “Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ve varsa resmî internet sitelerinde…” ifadesi ise “10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince…” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre kamu kurumlarına, yapacakları sözleşmeli personel istihdamlarını, yerleştirme veya sınav tarihinden en az on beş gün önce Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitelerinde duyurma zorunluluğu getirildi.