Sözleşmeli tarımın mantığı nedir? Ne kazanç sağlayacaktır?

Tarımsal faaliyetlerde bazı ürünler, toprağın sonraki yıllarda verimlilik kapasitesini düşürebilmektedir. Bu durum, tarlaya aynı ürünün art arda iki yıl ekilememesine neden olabilmektedir. Ekilse bile bu ekim işleminden ilk yıla nazaran daha az veril alınabilmektedir. Bu durum, çiftçilerin bu tarz mahsullere yönelik ekim faaliyetlerini kısıtlayabilmektedir. Zira bu mahsulün çiftçiye ekim maliyeti artmış olacaktır.

Bu durum, bu özellikteki ürünü işleyen ve pazarlanabilir hale getiren sanayiciler için planlamada bazı sorunlara neden olmaktadır. Şöyle ki, çiftçinin ürünü ekmekteki riskleri ürünün yılları itibari ile üretim miktarında dalgalanmalara neden olacağından, bu durum sanayicinin de üretim planlamasını engelleyecektir. İşte sözleşmeli tarım, sanayicinin çiftçinin riskini üstlenmesi ile ürünün ekim planlamasına yön vermesi mantığına dayanmaktadır.

Burada hem çiftçinin hem de sanayicinin kazançlı çıkacağı düşünülmektedir.

Sözleşmeli tarımın öncülüğü Türkşeker’den geldi. Buna göre Türkşeker, pancar eken çiftçi ile sözleşme yapacak ve çiftçinin pancar ektiği yıldan sonraki yıllarda ekeceği ürünün tohumunu sağlayacak ve gübre ve nakit avansı desteği sağlayacak. Destek ilk etapta buğday, arpa, mısır ve ayçiçeği için sağlanacak.Sözleşmeli tarımın, sürdürülebilir ve planlanabilir tarım için zaruri olduğu açıktır.

Çiftçiler sözleşmeli tarım için nereye başvuru yapacaklardır? Sözleşme nasıl yapılacaktır?

Türkşeker yani Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, bir Devlet Şirketidir, Yani KİT’dir. Dolayısı ile yapılacak sözleşmenin dolaylı olarak Devlet garantisi de bulunacaktır. Sözleşmeli tarım hakkında bilgi almak isteyen çiftçiler Türkşeker’e ait www.turkseker.gov.tr web sitesi üzerinde yer alan iletişim bilgileri aracılığı ile Kurumdan bilgi alabilirler. Kurumun sözleşmeli tarıma ilişkin duyurusuna şu adresten ulaşabilirsiniz: https://www.turkseker.gov.tr/?ModulID=1&MenuID=53&ID=25

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.