Tüketici hakem heyetlerine başvuruda izlenecek usul ve dilekçe örneği anlatımı

Tüketici hakem heyetine başvurmak için avukat aracılığı zorunlu değildir. İlgili kişi doğrudan kendisi başvuru yapabilecektir. Başvuru yöntemi ile ilgili olarak birçok alternatif yol sunulmuştur. İlgili kişi, tüketici hakem heyetine elden başvuru yapabileceği gibi, eposta yoluyla ya da e-devlet üzerinden başvuru da yapabilecektir.

Başvuruda hangi belge ve evrakların bulunması gerektiği akla gelen ilk sorudur. Tüketici Hakem heyetlerine yapılacak başvurularda kullanılabilecek örnek form, Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer almaktadır. Bu form kullanılmak istenmiyorsa ya da ulaşılamadıysa, ilk olarak hazırlanması gereken başvuru dilekçesidir.

Peki, dilekçeye nasıl hazırlanacaktır? Dilekçe, tüketici hakem heyetine hitaben yazılacaktır. Örneğin Bakırköy İlçe Tüketici Hakem Heyetine ya da İstanbul İl Tüketici Hakem Heyetine vb. Hangi tüketici hakem heyetine başvuru yapıldığına göre bu kısım değişiklik gösterecektir ve Dilekçenin en başına ortalı başlık olarak yazılacaktır. Bu anlatılanlar bir zorunluluk olmamakla birlikte, genel dilekçe usulü bu şekildedir.

Başlık kısmından sonra, metin kısmında olay anlatılacaktır. Yaşanan olay, varsa karşı tarafın kusuru, malın ayıbı, hatası vb. metin kısmında yer alacaktır. Yaşanan olaya ilişkin elde deliller mevcutsa bunlarında sunulması gerekmektedir. Ayrıca, ürünün ayıbı, alışverişin ne zaman yapıldığı, satıcının kimliğinin ya da ünvanının desteklenmesi gibi hususlar açısından fatura, makbuz, fiş, sözleşme vb. delil niteliğine geçebilecek ya da olayın gerçekleşme durumunu ortaya koyacak unsurlar elde mevcutsa dilekçeye ek olarak sunulması tüketicinin yararına olacaktır.

Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki, mevzuatın tüketiciyi korumak için hazırladığı düzenlemelerden yararlanmak için ya da bu hakları kaybetmemek için fatura gibi kanıtlayıcı belgelerin her alışverişte satıcıdan alınması önem arz etmektedir.

Ayıplı mallarda, satın alınan ürünün hangi tarihte, ne kadara alındığının anlaşılması ve satan firmanın görülmesi açısından fatura, fiş, satış sözleşmesi vb. belgelerin bulundurulması gerekmektedir.

Dilekçede, olayı anlatan metin ve eklenen delil ve diğer unsurlar yanında kişinin adı ve soyadı, kimlik numarası, açık adresi ve telefon, eposta gibi diğer iletişim bilgileri, uyuşmazlığın TL cinsinden tutarı yer almak zorundadır. Alışveriş döviz üzerinden yapıldıysa, döviz TL’ye çevrilerek dilekçeye yazılacaktır. Çevirmede kullanılacak kur ise, başvuru tarihindeki TCMB’nin belirlediği efektif döviz satış kurudur. Bu kura Merkez Bankasının internet sitesinden erişilebilir.

Dilekçenin en önemli ve bulunması zorunlu olan kısımlarından birisi de taleptir. Talep, tüketicinin heyettin kararından ne beklediğidir. Tüketici bu kısımda, ürünün benzeri ile değiştirilmesi, ürünün iade alınması ve tüm zararlarının karşılanması gibi taleplerini heyete bildirecektir.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.