VALE faaliyetlerine ilişkin olarak “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’te değişiklik yapıldı

Yapılan düzenlemeye göre; ana faaliyetlerine ilave olarak vale hizmeti de sunan iş yerlerinde, iş yerinde ruhsat alma aşamasında yapılan ilk denetimlerden sonra, yetkili idarece ilerleyen süreçlerde tekrar denetimler yapılacak, işletmecinin kusuru nedeniyle iş yerinde mevzuata aykırılıklar oluşması durumunda, bu aykırılıkların giderilmesi için tek seferlik 15 günlük süre verilecek.

İşletmeci belirtilen süre dahilinde mevzuata aykırılıkları gidermezse, hakkında idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca ana faaliyet kapsamı bakımından işletme gayrisıhhi müessese ise aykırılıklar giderilinceye kadar; sıhhi müessese ise idarenin takdiri dahilinde 15 günden fazla olmayacak kadar işletme faaliyetten men edilecek. Aykırılıkların giderildiği tarihten itibaren men kararı kaldırılacak.

Belirtilen süre dahilinde mevzuata aykırılıklar giderilmezse, iş yerine ait ana çalışma ruhsatına işlenen tali vale hizmeti kısmı, ruhsattan çıkartılacak.

Yapılan düzenleme ile vale hizmetlerine ilişkin daha rijit bir düzenle yapılmış oldu.

İşyerleri vale hizmetini ister asli, isterse tali olarak veriyor olsun, mevzuata göre aşağıdaki hususları karşılamak zorunda olacak;

  • Vale hizmeti sıhhi müesseselerle umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde veriliyorsa, vale faaliyeti ruhsata tali faaliyet olarak işlettirilecek,
  • Müşterilerin hakları ve ücret bedeli herkes tarafından görülebilir şekilde uygun yere asılacak,
  • Araç içerisinde kıymetli eşyaların unutulmamasına ilişkin uyarı yazısı asılacak,
  • Vale hizmetinin alınmasının zorunlu olmadığı uyarısı herkesin göreceği şekilde ilan edilecek,
  • Vale görevlilerine iklim şartlarına uygun ekipmanlar sağlanacak ve araç teslim fişi basılı olarak verilecek,
  • Vale ve garaj hizmetlerine ilişkin gerekli sigortalamalar yaptırılmış olacak.

(Belediye Mevzuat ve İçtihat Bankası, İncelemek için tıklayınız)

Yasal uyarı: Sistemde yer alan makale, içtihat ve diğer materyaller, kısmen ya da tamamen kopyalanarak diğer web sitelerinde yayımlanamaz.